Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2013

whydontyouloveme

byłeś dla mnie ważny i to popsułeś. przez pierwsze 3 dni co chwilę otwierałam okienko, żeby do ciebie napisać. ale swoim egoizmem nadałeś mi więcej sił żeby tego nie robić. jakoś za chwilę minie miesiąc, a ja już zapominam jaka byłam szczęśliwa spędzając z tobą czas. 

właściwie to się cieszę, że ta chora sytuacja między nami tak szybko się skończyła. teraz rozumiem, że nie zależało ci na mnie nawet przez chwilę. gdybym była ważna próbowałbyś utrzymać naszą "przyjaźń". czasem potrzeba czasu, żeby zauważyć, które znajomości są wartościowe,a które wręcz przeciwnie.

— nieszczęśliwa-trzynastka

August 13 2013

whydontyouloveme
9750 79f7
Reposted frommariola mariola

August 04 2013

whydontyouloveme
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Reposted fromtereseek tereseek viaszydera szydera
whydontyouloveme
9740 a9ee
Reposted fromkonwalia konwalia viarudaizia rudaizia
whydontyouloveme
8491 0530
Reposted fromchained chained viaIrritum Irritum
whydontyouloveme
8622 2285
Reposted fromlord-destruktor lord-destruktor viaszydera szydera
whydontyouloveme
Play fullscreen
W pewnym sensie miałem nadzieję, że zostaniesz.
Kochanie, obydwoje wiemy, 
że noce zostały stworzone po to, by mówić rzeczy,
których nie potrafisz powiedzieć następnego dnia.
Reposted fromnonchalance nonchalance viaszydera szydera
whydontyouloveme
dzieci należy trzymac z dala od internetu, od dzieci internet głupieje
— ktoś mądry
Reposted fromreksi0 reksi0 viaszydera szydera
whydontyouloveme
Play fullscreen
no nie
Reposted fromdzony dzony viaszydera szydera
t r u e @LovaticRD
Reposted fromweheartit weheartit viaszydera szydera
whydontyouloveme
bo chcą,
bo chcą chcieć, bo im się rzekomo należę,
leżę, patrzę w podłogę i nie chcę.
— marcin świetlicki
Reposted fromoohh oohh viaszydera szydera
whydontyouloveme
Czasem lepiej odejść od zmysłów, by nie zwariować
— E.Bartosiewicz
Reposted fromdangel dangel viaszydera szydera
whydontyouloveme
whydontyouloveme
tak pan mówi czasem jak poeta.
bez sensu, ale ładnie
— z 'pożegnań' w. j. hasa
whydontyouloveme
8667 417d
Reposted fromwerterowska werterowska viaszydera szydera
whydontyouloveme
Mądra kobieta nigdy nie wyzna swoich uczuć, zanim mężczyzna nie zrobi tego pierwszy.
— true.
Reposted frompureevil pureevil viaszydera szydera
whydontyouloveme
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
whydontyouloveme
Bo ja już ta­ki jes­tem. Siedzę pod ścianą, wpat­rzo­ny w podłogę, nieo­dzy­wający się. Za to w środ­ku krzyczę. W środ­ku śmieję się lub płaczę. W środ­ku lu­bię, bądź nienawidzę. 
Reposted fromfuckyourself fuckyourself viaszydera szydera
whydontyouloveme
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaszydera szydera
whydontyouloveme
Kariera moja skończyła się po paru lekcjach matematyki.
— Marek Hłasko, "Piękni dwudziestoletni"
Reposted fromcudoku cudoku viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl